Rejestracja podlega weryfikacji przez Organizatora. Jeśli nie reprezentujesz Uczestnika MiŚOT, skorzystaj z innej opcji wyboru: Pozostali lub Inny.

Jeżeli jesteś Gościem Specjalnym/Obsługą techniczną/Redaktorem/Sponsorem zgłoś się do Organizatora po specjalny kod.

Umożliwia uruchomienie specjalnej ceny dla MiŚOT

Dane zamawiającego

Dane uczestników

Uczestnik 1

Po zaksięgowaniu płatności otrzymasz ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe.


Sprawdź regulamin
Do zapłaty brutto (w tym VAT 23%) 0
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Projekt MdM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej jako „Administrator”), 41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 29/40
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@misot.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a, g, i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 5. Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
 • Pobierz na Google Play
 • Pobierz na AppStore